+420 602 610 471
autoskolamara@seznam.cz Online přihláška zde

Zkoušky

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá ze tří částí a to z praktické jízdy, zkoušky z ovládání
a údržby vozidla a jednoho testu z pravidel silničního provozu.

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek. Z několika odpovědí
je vždy jedna správná. K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu je
zapotřebí získat nejméně 43 bodů z 50.

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže
žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího
neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Pokud však žadatel neuspěje
do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném
rozsahu.

V případě neúspěšné zkoušky se účtují poplatky za opakovanou zkoušku:

Od 1.7.2006 se platí u závěrečné zkoušky magistrátním pracovníkům (ne autoškole) a to dle
platného ceníku 700,- Kč