+420 602 610 471
autoskolamara@seznam.cz Online přihláška zde

Školení řidičů

Školení řidičů referentů podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce se vztahuje na zaměstnance pracující ve firmě, kteří používají motorové vozidlo do 3500 kg pro výkon

svého povolání, nebo při plnění pracovních povinností, bez ohledu na to, zda jeho užití mají sjednáno v pracovní smlouvě. Jeho provádění je povinnost vyplývající ze zákoníku práce 1x ročně.

Firmám a jednotlivcům nabízíme možnost proškolení v sídle naší autoškoly. V termínu vyhovujícím vašim požadavkům.

Po vzájemné dohodě je samozřejmě možno provést školení v prostorách vaší firmy.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

Cena: 300,- Kč za osobu, skupina nad 10 osob dohodou

Zdokonalování profesní způsobilosti řidiče dle zákona č.247/2000Sb.(profesní průkaz – pravidelné, vstupní a rozšiřující školení)

Cena:

Pravidelné roční školení 1.200,- Kč za osobu

Ostatní školení – cena dohodou na tel. č. +420 602 610 471