+420 602 610 471
autoskolamara@seznam.cz Online přihláška zde

Ceník

Ceník je platný od 1.09.2021

Výuka a výcvik skupiny „Am, A1“

Cena výuky a výcviku 12.000,- Kč

Výuka a výcvik skupiny „A2“

Cena výuky a výcviku 14.000,- Kč

Výuka a výcvik skupiny „A“

Cena výuky a výcviku 16.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „B“

Cena výuky a výcviku 16.500,- Kč

Výuka a výcvik skupina „B“ automat

Cena výuky a výcviku  20.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „B+A2“

Cena výuky a výcviku 28.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „B+E“

Cena výuky a výcviku 7.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „C“

Cena výuky a výcviku 16.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „C+E“

Cena výuky a výcviku 10.000,- Kč

Výuka a výcvik skupina „D“

Cena výuky a výcviku 20.000,- Kč

Cena jednotlivých skupin a kombinací rozšiřujících skupin dle dohody

Uvedené ceny jsou pro výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu
(Zák. 247/2000 Sb, § 18)

V ceně je zahrnuta učebnice AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2021 od Zdeňka Schrötera http://www.schroter.cz/ a výukové CD.

V ceně výcviku není zahrnut poplatek magistrátu za závěrečnou zkoušku 700,- Kč

Poplatek za opakovanou zkoušku z pravidel silničního provozu 500,- Kč

Poplatek za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 1.000,- Kč

účet č. 1853686133/0800

 

Kondiční jízdy skupina „B“

Kondiční jízda (45min) 490,- Kč
Kondiční jízda (90min) 900,- Kč

Kondiční jízdy skupina „C, C+E, D“

Kondiční jízda (45min) 1000,- Kč

Školení řidičů – referentů

1 osoba 300,- Kč
Skupina nad 10 osob dohodou